1) Cenník
Každý týžden je k dispozícii na stránke www.tocom.sk nový aktuálny cenník. Ak máte záujem o zasielanie cenníka, napíšte na mail tocom@tocom.sk kde napíšte aj Vaše celé meno, mesto a emailovú adresu, na ktorú chcete posielat cenník.

2) Objednávanie tovaru
Objednať tovar môžete:
a) telefonicky (0903 446 865, 0911 919 339, 034 773 1999)
b) emailom (tocom@tocom.sk, malacky@tocom.sk)
c) osobne v ktorejkoľvek predajni tocom computers
Zákazník vždy dostane tovar za ceny platné v deň objednania. Predávajúci má právo zmeny cien. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijat alebo objednávku zrušiť. Všetky objednávky sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami ako aj s reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3) Dodacie lehoty
Štandardný tovar je skladom alebo na objednávku do troch pracovných dní. Presnejšie termíny dodania Vám oznámia naši obchodníci. Pri objednaní ostatného tovaru ktorý nebude na sklade, si dodávatel vyhradzuje právo, aby kupujúci zaplatil finančnú zálohu. Výška zálohy je väčšinou 1000,-Sk. Takúto objednávku môžete zrušit iba so zaplatením storno poplatku.

4) Dodanie a zasielanie tovaru
V objednávke je potrebné uviest akým spôsobom chcete realizovat prevzatie objednaného tovaru!
– Tovar si môžete vyzdvihnút priamo v našich predajniach: tocom computers Hlavná ulicka 40, Stupava alebo tocom computers Sasinkova 5377 , Malacky.
– Tovar môžeme poslat aj priamo na Vašu adresu na dobierku cez prepravnú službu Slovenskej pošty. V takomto prípade Vám bude pripočítaný k cene tovaru aj poplatok za balné a prepravu. Ceny za prepravu na dobierku sú odvíjané od platného cenníka prepravnej služby Slovenskej pošty.

5) Platobné podmienky
a) Napriek tomu, že sa vždy v maximálnej miere snažíme uverejnit čo možno najpresnejšie a úplné informácie o predávanom tovare, môžu niektoré texty obsahovat chyby či nepresnosti, vyplývajúce z nepresných informácií prebraných od tretích stran. V prípade, že je výrobok zaradený do ponuky s nesprávnou cenou alebo nesprávnym popisom vinou typografickej chyby, chyby pri stanovení ceny, prípadne chyby v popise výrobku preberaného od tretích strán, firma TOCOM s.r.o. má právo odmietnúť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku výrobku s nesprávne uvedenou cenou a to i po potvrdení zamestnancom spoločnosti. Firma TOCOM má právo odmietnúť takúto objednávku aj v prípade, že zákazník zaplatil zálohu alebo uhradil celú sumu objednaného tovaru vopred. V takomto prípade firma TOCOM vráti uhradenú finančnú sumu spät zákazníkovi.

b) Zaplatenie tovaru sa uskutočnuje v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo platbou pomocou proforma (zálohovej) faktúry. Štátne organizácie majú splatnosť 3 dni od dátumu vystavenia faktúry. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

c) Ak si objednáte komponenty, ktoré sú na zloženie celej počítačovej zostavy a ak o to požiadate, tak Vám celú počítačovú zostavu zložíme a pripravíme bezplatne. Ak si spolu s počítačom zakúpite aj OEM software (MS Windows, MS Office a pod.), tak vám ho bezplatne predinštalujeme na Váš nový počítač.

6) Zľavy na ďalšie nákupy
V internetovom obchode máte možnost využit rôzne zľavy a výhody, ktoré Vám maximálne spríjemnia Váš nákup.

a) Ak predložíte konkurenčnú ponuku, na ktorej bude uvedená cena tovaru, ktorý máte záujem zakúpiť, nižšia ako Vám ponúka firma TOCOM, môžete získat tento tovar za rovnakú alebo lepšiu cenu ako je uvedená na konkurenčnej ponuke. Platí uvedená cena v deň objednávky tovaru a nie cena v deň prevzatia tovaru. Firma TOCOM si vyhradzuje právo tejto požiadavke vo výnimočných prípadoch aj nevyhoviet. Táto ponuka tzv. lepšej ceny platí pre všetky objednávky podané cez internetový obchod, email, telefón a fax. Podmienkou je prevzatie a zaplatenie tovaru v hotovosti v sídle spološnosti, kde pred vystavením dokladu o kúpe treba predložit konkurenčnú cenovú ponuku na tovar. Túto výhodnejšiu cenu si nemôže kupujúci uplatniť, ak si tovar neprevezme osobne v sídle firmy a požaduje tovar doručiť na dobierku cez prepravnú službu.

7) Predaj na splátky
Poskytujeme aj predaj na splátky cez tieto spolocnosti:
a) Quatro – splátkový systém (http://www.quatro.sk/)

8) Práva predávajúceho
a) všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné (ochrana osobných údajov)
b) predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy, ak o to písomne požiada
c) predávajúci má právo odmietnut objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať objednaný tovar a zaplatit kúpnu cenu.
d) predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar dopredu (zálohou v hotovosti, prevodným príkazom a pod.) a odstúpi od zmluvy z vyžšie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku.

9) Práva a povinnosti spotrebiteľa
a) kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byt tovar odoslaný v prípade, ak si ho nepríde osobne prevziať do predajne firmy TOCOM.
b) kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu.
c) kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

10) Ochrana osobných údajov
Firma TOCOM sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše údaje budú použité len pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Vaše osobné údaje budú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (dodanie tovaru) a slúžia tiež na prevedenie potrebných účtovných úkonov, vyhotovenia daňových dokladov alebo identifikácii Vašej platby urobenou bankovým prevodom.

11) Kontakty na dodávateľa

Sídlo:

TOCOM s.r.o.
Hlavná ulica č.40
900 31 Stupava

telefón:(+421) 0903 44 68 65

E-mail:   tocom@tocom.sk

web: http://www.tocom.sk/

12) Záverečné ustanovenia
– Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania objednávky kupujúcim.
– Odoslaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, takisto platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v cenníku na našej webovej stránke www.tocom.sk, ak nebolo v preukázateľných prípadoch dohodnuté inak.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 8.augusta 2004